Kodeks ucznia

Kodeks Zachowań Ucznia Zespołu Szkół nr 4

 

Kultura osobista jest wizytówką każdego ucznia naszej szkoły.

1. Dorosły to nie kolega. Uczeń kłania się nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły oraz odnosi się do nich z szacunkiem. Używa zwrotów grzecznościowych.

2. Szkoła to nie dyskoteka i rewia mody. Strój i wygląd uczniowski ma być schludny, przyzwoity i skromny. Uczeń nie obnaża: pleców, brzucha, ud i dekoltu. Uczniowie mogą zakładać skromną, delikatną biżuterię, a kolczyki nosić wyłącznie w uszach. Makijaż i manicure uczennic jest delikatny i podkresla naturalną urodę. Uczniowie mają włosy w kolorze naturalnym, uczesane w sposób konwencjonalny.

3. Szkoła to instytucja. Uczeń nie chodzi w szkole w kurtce i nakryciu głowy. Na lekcjach nie je, nie pije, nie żuje gumy.

    Na lekcjach ma wyłączony telefon komórkowy  (telefon i inne urządzenia są wyłączone i schowane w torbie), w wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może odwołać zakaz.  

4. Szkoła to miejsce publiczne. Uczniowie sympatyzujący ze sobą nie manifestują swoich uczuć w sposób demonstracyjny. Uczniowie nie okazują przynależności do grup nieformalnych, subkultur poprzez ubiór i propagowanie symboliki.

5. Szkoła to miejsce bezpieczne. Uczniowie nie tolerują i nie przejawiają zachowań agresywnych. Bicie, obrażanie, poniżanie i szykanowanie są zabronione. Uczniowie unikają niebezpieczeństwa, przestrzegając zakazu opuszczania terenu szkoły.

6. Szkoła nas wychowuje. Uczeń nie przeklina, nie używa wulgaryzmów i nie krzyczy, panuje nad emocjami. Jest uprzejmy wobec dorosłych i rówieśników.

7. Uczeń naszej szkoły dba o zdrowie. Nie pali, nie pije i nie używa innych środków psychoaktywnych w szkole i poza nią. Nie namawia do tego innych.

8. Szkoła to miejsce czyste. Uczniowie dbają o porządek i higienę osobistą. Nie śmiecą, nie malują i nie niszczą ścian, ławek i krzeseł, nie plują, nie dewastują mienia publicznego.

9. Szkoła to nie miejsce na szpan i ekstrawagancję. Uczniowie nie eksponują posiadanych dóbr materialnych i nie oceniają innych na ich podstawie.

10. Szkoła jest miejscem przestrzegania prawa. Uczeń nie utrwala wizerunku osoby bez jej wiedzy i zgody (zdjęć, filmów)

 

 

 

 

 

 

 

Patron szkoły

   

     Tadeusz Nowakowski 

IB

Ważne

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 

 

 

LogowanieProgramy

 
 
,
 
 

 
Pracownie komputerowe w naszej szkole są 
finansowane w ramach EFS
 
 
 

 

 

Who's Online

Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości 

Statistics

Odsłon : 2051562

Sponsor

 
Pirografia Wiwaldi