Pedagog szkolny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagog szkolny:
 
Danuta Nowak (sala 132)
Praca pedagoga to m.in.:
- diagnoza sytuacji wychowawczej w klasach
- organizacja diagnozy specyficznych i problemów w nauce i innych sygnalizowanych przez rodziców, nauczania indywidualnego, nauczania domowego, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w
placówce opiekującej się szkołą - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy, ul. Sobieskiego 10, Tel 3225206
- prowadzenie działań profilaktycznych w szkole
- wspieranie uczniów na terenie szkoły
- prowadzenie interwencji wychowawczych
- organizowanie i prowadzenie doradztwa zawodowego
- pomoc uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu sytuacji trudnych
- organizowanie akcji wolontaryjnych na terenie szkoły
- prowadzenie zajęć korekcyjno kompensacyjnych głównie dla uczniów ze specyficznymi problemami
w nauce
- prowadzenie Punktu Interwencji Szkolnej Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Uzależnień
BORPA dla uczniów, nauczycieli i rodziców w kryzysie
 
Poniedziałek: 9 - 13
Wtorek : 9 - 13
Środa : 10:30 - 14:30
Czwartek: 9 - 13
Piątek: 9 - 13
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne i konsultacje indywidualne problemów w nauce : środa: 14:30 - 16
Punkt Interwencji Szkolnej BORPA: środa 9 - 10:30
 
Psycholog:
Aleksandra Zaborowska (sala 132)
- Konsultacje w sytuacjach kryzysowych dla uczniów i rodziców
Piątek: 9:45 - 11:30
 
 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
# Tytuł artykułu
1 Ciekawe artykuły
2 Gdzie szukać pomocy
3 Instytucje wspomagające organizowanie pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół nr 4
 

Patron szkoły

   

     Tadeusz Nowakowski 

IB

Ważne

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 

 

 

LogowanieProgramy

 
 
,
 
 

 
Pracownie komputerowe w naszej szkole są 
finansowane w ramach EFS
 
 
 

 

 

Who's Online

Naszą witrynę przegląda teraz 66 gości 

Statistics

Odsłon : 1249354

Sponsor

 
Pirografia Wiwaldi